Separador de Granels


Separadores de grano. Hormigón

 

Separador de formigó prefabricat de 250x100x100 cm armat per a construcció de murs classificadors.

Pes: 1.200 Kg

Actua per gravetat. No necessita obres.